23 mei 2024

Toekomst wijkcentrum op de tocht.

Vlietnieuws 29 november 2019

TOEKOMST WIJKCENTRUM OP DE TOCHT

De toekomst van wijkcentrum De Blauwe Tram aan de Oude Trambaan in Leidschendam staat op de tocht. B&W willen de financiële garantstelling voor de huur na 2020 stoppen. Het gaat om 35.000 euro per jaar. CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks heeft inmiddels vragen over de zaak aan B&W gesteld.

Volgens het CDA-raadslid wordt het wijkcentrum maandelijks door duizenden mensen bezocht. In relatie tot het stoppen van de huurgarantie spreekt hij over ‘verontrustende signalen’. Het CDA maakt zich zorgen, aldus Hendriks.

Het gemeenteraadslid heeft begrepen dat het huurcontract van het wijkcentrum per 1 juli 2020 afloopt. Zonder gemeentelijke steun kan dat contract niet verlengd worden. De wijkvereniging heeft echter ook geen alternatief achter de hand.

‘Is de constatering juist dat de betrokken wethouder zich geen verdere inspanningen getroost om dit probleem in samenspraak met de wijkvereniging op te lossen en dat daarmee (wederom) een van de publieke voorzieningen in Leidschendam in onzekerheid verkeert over haar voortbestaan’, zo wil Hendriks weten.

‘Is het college van B&W bereid om zich actief in te zetten voor het voortbestaan van de wijkvereniging, de bestaande constructie te bestendigen dan wel zich te beijveren voor alternatieven voor de wijkvereniging? Is het college van B&W zich ervan bewust, dat de onzekerheid over het voortbestaan en de toekomstmogelijkheden van verschillende collectieve voorzieningen binnen Leidschendam onrust veroorzaakt bij de bevolking van Leidschendam’.

Onder de vorige coalitie waren er ook al problemen rond de huurbetaling door het wijkcentrum. Toen stelde de gemeente zich garant voor die betaling.

Bron: https://vlietnieuws.nl/2019/11/29