23 mei 2024

Omwonenden woest over verdwijnen wijkcentrum.

OMWONENDEN WOEST OVER VERDWIJNEN WIJKCENTRUM.

Omwonenden zijn woedend over een plan van de gemeente en woningcorporatie Wooninvest om het wijkcentrum De Blauwe Tram, Oude Trambaan 51 Leidschendam, om te bouwen tot 14 woningen. Dat bleek tijdens een informatieavond waar zo’n 70 buurtbewoners op af waren gekomen.

Ter plekke werden zij door een asset manager van Wooninvest en de projectleider flexwonen bij de gemeente, van het plan op de hoogte gesteld. De woningen worden elk 24 vierkante meter groot. Het zijn één kamer appartementen. Er komen een wc, douche en keuken in.

Gedurende de bijeenkomst bleek dat de gemeente Wooninvest had benaderd om in het pand flexwoningen (tijdelijke woningen voor maximaal tien jaar) te maken. Dat was niet haalbaar. Toen zou Wooninvest hebben voorgesteld er veertien permanente woningen in te maken.

De 14 woningen zijn voor de helft bestemd voor statushouders (asielzoekers die mogen blijven), de rest is voor jongeren, studenten en andere mensen die met spoed een woning zoeken. De huur zou 475 euro per maand worden.

Wooninvest wil het pand ‘te gelde’ maken nu men geen huur van de wijkvereniging ontvangt. Die betaalt alleen energielasten. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer heeft de wijkvereniging laten weten dat men geen subsidie krijgt om huur te kunnen gaan betalen. De huur is formeel 72.000 euro per jaar.

Het wijkcentrum vormt het centrale punt voor de buurt. Er zijn veel activiteiten. Met name ouderen hangen zeer aan De Blauwe Tram. Wooninvest heeft het bestuur van het wijkcentrum wel een andere plek aangeboden: Rijnlandstraat hoek Zaagmolenstraat in het Damcentrum Leidschendam; een andere wijk en meer dan een kilometer verderop.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat Wooninvest voor het project Blauwe Tram een beroep heeft gedaan op rijkssubsidie voor flexwoningen. Of men het geld krijgt is onduidelijk. Bovendien moet het bestemmingsplan gewijzigd worden om de 14 woningen mogelijk te maken.

De aanwezigen waren allerminst te spreken over het feit dat de wethouder niet was verschenen en ook geen leden van de gemeenteraad. Volgens de projectleider zal de gemeenteraad in het najaar geïnformeerd worden over het voornemen.

Bron: https://vlietnieuws.nl/2023/06/14/