Bingo in de Blauwe Tram

Iedere 2e vrijdag van de maand organiseert Bingo Team Leidschendam een gezellige bingoavond in het clubgebouw van Wijkvereniging De Blauwe Tram

Iedere 2e vrijdag van de maand organiseert Bingo Team Leidschendam een gezellige bingoavond in het clubgebouw van Wijkvereniging De Blauwe Tram te Leidschendam.

Daar er geen pinautomaat aanwezig is kunt u uitsluitend á contant afrekenen op deze avond. Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan.

Er worden 10 bingorondes gespeeld, inclusief 1 superronde en een loterij. De bingo zal zoals altijd weer worden gedraaid door Monique Blankespoor. Door verschillende variaties in bingokaarten kunt u al meespelen vanaf 5 euro per avond. De zaal gaat open op 19:30 uur en om 20:00 uur start de bingo. Loop gezellig binnen, reserveren is niet verplicht.

Gezamenlijk met onze trouwe bezoekers en hopelijk veel nieuwe gezichten gaan we weer elke 2e vrijdag van de maand gezellig
bingo spelen met vele mooie prijzen.Aanbod : Consumpties aan de bar, speciale bingostiften

Service : Meedoen al van € 5,-

Betaalmethodes : Contant

Bekijk ook de Facebook pagina: https://www.facebook.com/bingoteamleidschendam

Voor inlichtingen over de Bingo : null06 2118 0601

Gezellig bridgen in de Blauwe Tram

Op vrijdag 27 oktober 2023 wordt in De Blauwe Tram weer een bridge drive georganiseerd.

4 oktober 2023

Gemeente zoekt locaties voor flexwonen

Leidschendam-Voorburg – De gemeente onderzoekt verschillende locaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk om in kaart te brengen waar mogelijkheden zijn om flexwoningen te bouwen. Flexwoningen zijn tijdelijke huurwoningen die relatief snel te bouwen zijn en een aantal jaar blijven staan. Er is een aantal kansrijke locaties in beeld:

  • Het braakliggende terrein van voormalig woon-zorgcomplex De Sonneruyter van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) in Voorburg is mogelijk (gedeeltelijk) geschikt voor het plaatsen van flexwoningen. Hierbij gaat het om maximaal 140 huurders. WZH is hier zelf bezig met de voorbereiding van de nieuwbouw van een woonzorgcentrum. De komende periode wordt verkend op welke manier flexwonen in combinatie met een eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum kan worden ingepast op de locatie. Het woonzorgcentrum zou dan, na afbouw van het flexwonen, volledig gerealiseerd kunnen worden.
  • De Zustersdijk 18, terrein voormalig Dorpshuis Stompwijk, voor maximaal 40 huurders en de Van Santhorststraat 3, Stompwijk, voor maximaal 40 huurders. Voor beide locaties worden er ook haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor de mogelijkheid tot permanente (sociale) bouw. Onderzocht wordt hoe en of flexwonen hier gecombineerd kan worden met de permanente bouw. Voor de locaties geldt dat als uit het onderzoek blijkt, dat een locatie geschikt is, maximaal één van de genoemde locaties wordt bestemd voor flexwonen.
  • Wijkcentrum aan Oude Trambaan 51 in Leidschendam, geschikt om te verbouwen voor 8 huurders.
    Onderzocht wordt of deze locatie kan worden ontwikkeld met behoud van het wijkcentrum de Blauwe Tram.
  • De Tol 32a in Leidschendam, voorheen een kinderdagverblijf, geschikt om te verbouwen voor 9 huurders.

De gemeente maakt op dit moment een nadere analyse om te bepalen of deze plekken daadwerkelijk geschikt zijn voor flexwonen.

Wethouder Bianca Bremer: ”In de hele gemeente zijn we op zoek naar locaties die kansrijk zijn om flexwoningen te plaatsen waar we bijvoorbeeld starters, statushouders en mensen met een urgente huisvestingsvraag kunnen huisvesten. We begrijpen dat de mogelijke komst van flexwoningen effect heeft op de woonomgeving. Daarom gaan we, zodra duidelijk is dat een locatie geschikt is, in gesprek met de buurt. Daarbij gaat het om participatie over de leefomgeving, de inpassing, het groen en parkeren.”

Bij de inventarisatie van kansrijke locaties wordt breed gezocht en specifiek gekeken naar hoe lang en hoe snel de locatie beschikbaar is, hoe groot deze is, of het gaat om gemeentegrond, er voorzieningen in de buurt zijn, de bereikbaarheid van de locatie en of er ondergrondse infrastructuur ligt (elektriciteit, water, riool). Daarnaast wordt er naar de financiële haalbaarheid gekeken en een financiële afweging gemaakt, die per locatie kan verschillen. Sommige locaties komen bijvoorbeeld in aanmerking voor subsidie. De inspanningen zijn erop gericht om samen met woningcorporaties vóór 1 januari 2024 minimaal 200 huurders in flexwoningen te plaatsen.

De druk op de (sociale) woningmarkt is groot. Ook in Leidschendam-Voorburg. Mensen staan vaak jaren op de wachtlijst voordat ze een woning in onze gemeente kunnen krijgen. Het aantal mensen dat met spoed een woning nodig heeft neemt toe. De gemeente heeft de taak om op korte termijn ook voor hen een woning te regelen; iedereen verdient een fijn thuis.

De gemeente blijft continu inventariseren of er nog meer locaties in de gemeente geschikt zijn waar flexwoningen te realiseren zijn om zo snel mogelijk een oplossing te bieden aan het woningtekort.

Meer informatie is te vinden op www.lv.nl/flexwonen.


Geplaatst